1. Alapvető rendelkezések
Jelen általános szerződés feltételek rögzíti a Vászonkreatív (a továbbiakban Szolgáltató) által vaszonkreativ.hu weboldalon üzemeltetett webshop-ból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra az alábbi általános szerződés feltételeket(a továbbiakban: ÁSZF).

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Imre Máté egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 2092 Budakeszi Pátyi út 24.
Szolgáltató nyilvántartási száma: 38777487
Szolgáltató telefonszáma: +36304014153
Szolgáltató elektronikus elérhetősége (e-mail címe): hello@vaszonkreativ.hu
A jelen ÁSZF-et Szolgálató a vaszonkreativ.hu weboldalon keresztül megkötött összes szerződésre vonatkozóan alkalmazza, azt a jelen formában, elektronikus úton közli, illetve teszi hozzáférhetővé minden Ügyfél számára.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azok távollévők között megkötött szerződésnek minősülnek. Az elektronikus úton érkezett megrendeléseket rögzítjük, azok időponttal megjelölve később bármikor visszakereshetők.

A webshopban történő megrendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak minősül, mely akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató köteles az Ügyfél szerződési jognyilatkozatának (megrendelésének) megérkezését elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, amennyiben ezt nem teszi meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.

A visszaigazolással a szerződés a Felek között létrejön.

A szerződéskötés technikai lépéseit a jelen ÁSZF tartalmazza.

A szerződések magyar nyelven kerülnek megkötésre. A jelen ÁSZF nem utal követett magatartási kódexre.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (vaszonkreativ.hu) működtetett webshopban történő vásárlásokkal létrejövő és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: vaszonkreativ.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.
Az Ügyfél a vaszonkreativ.hu weboldal használatával, valamint a szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadta.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók azzal, hogy a fogyasztókat a vállalkozásokkal szemben védő rendelkezések csak azon Ügyfelekre vonatkoznak, akik fogasztónak minősülnek, azaz aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróság joghatóságát és a magyar jog alkalmazását.
A jelen ÁSZF 07. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi www.formaban.huweboldalon.
Ügyfél a vaszonkreativ.hu weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a www.vaszonkreativ.hu weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az Ügyfél, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett www.vaszonkreativ.huweboldalon található webshopba (a továbbiakban: Webshop), vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, a vaszonkreativ.hu weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A Webshopból csak az rendelhet, aki 18. életévét betöltötte.
A Ptk. értelmében a 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, ugyanakkor a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének közreműködése nélkül megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. Szolgáltató határozott álláspontja szerint jelen Webshopból történő szolgálatás-rendelések nem tartoznak ebbe a körbe, így szolgáltatásait korlátozottan cselekvőképes kiskorúak is csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe.

A 14. életéven aluli, cselekvőképtelen kiskorúak jognyilatkozata semmis, nevüknek törvényes képviselőjük jár el.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A Szolgáltató kizárólag az általa közölt adatok és leírás valóságtartalmáért vállal felelősséget.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Ügyfeleit az akcióról és annak pontos időtartamáról.
3. Rendelés menete

A vásárlást megelőzően nem szükséges regisztráció, a Webshop regisztráció nélkül használható.
Az Ügyfél kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.
Az Ügyfél a kiválasztott terméknek méretet választ és testreszabással (egyedi képek esetén) vagy a “kosárba” gombbal egyből a kosárba helyezi.
A termék kosárba helyezését követően az Ügyfél a „Pénztár” oldalra kerül. A Pénztár oldalon az Ügyfél köteles megadni alábbi számlázáshoz szükséges személyes adatait:
vezetéknév, keresztnév,
számlázási/ szállítási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám,
telefonszám,
e-mail cím.
Opcionálisan megadható: cégnév.
Az Ügyfél a „További Információk” blokk alatt helyezheti el a rendeléssel, szállítással kapcsolatos esetleges megjegyzéseit.

A személyes adatok megadása nélkül a Webshopból vásárlásra nem kerülhet sor.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérjük Ügyfeleinket, hogy szíveskedjenek elolvasni Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

Az Ügyfél a „Vásárlással kapcsolatos megerősítések” blokk alatt fogadhatja el jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.
Az Ügyfél kosara tartalmát a „Számlázási Adatok” blokk felett a weboldal bal-közép részén tekintheti meg.
Amennyiben az Ügyfél további szolgáltatást szeretne a kosárába helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot.

Ügyfél „A Rendelés Tartalma” menüpont láthatja a megrendelt, kosara tartalmát képező Termék megnevezését, valamint annak összegét (Összeg).
Amennyiben az Ügyfél kuponnal rendelkezik, mely kedvezményre jogosítja, úgy azt a „Kupon kód” mezőbe írhatja be, majd annak igénybevétele iránti igényét az „Érvényesít” gombra kattintva erősítheti meg.
Ügyfeleink a kiválasztott szolgáltatás árát banki átutalással teljesíthetik, melynek részleteit a 4. pont tartalmazza.
Amennyiben Ügyfél a vásárlást befejezte, a megrendelésének véglegesítése érdekében a „Megrendelés elküldése” gombra kattint.
Az adatok megadását és az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását követően, Ügyfél a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
Adatbeviteli hibák javítására nincs mód, így kérjük Ügyfeleinket, hogy adataikat megfelelően adják meg. Amennyiben adataikban utóbb mégis hibát észlelnek, kérjük, szíveskedjenek munkatársainkkal felvenni a kapcsolatot.
Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap (Megrendelést Visszaigazoló E-mail). A Megrendelést Visszaigazoló E-mail tartalmazza az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás végösszegét, a számlát és a fizetés teljesítéséhez szükséges banki adatokat.
Amennyiben e Megrendelést Visszaigazoló E-mail az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, úgy az Ügyfél az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Az Ügyfél az általa megrendelt szolgáltatásra csak azt követően válik jogosulttá, Szolgáltató a szolgáltatást csak azt követően teljesíti, hogy a megrendelt szolgáltatás összege Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került, azt az Ügyfél Szolgáltató bankszámlaszámára átutalta a 4. pontban foglaltak szerint.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy Szolgáltató teljesítési határideje 5 munkanap, mely azt követő napon kezdődik, hogy az Ügyfél által fizetendő összeg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4. Fizetési lehetőségek:

Ügyfél az általa kiválasztott termék összegét Szolgáltató részére történő közvetlen banki átutalással úján teljesíti vagy
Utánvételesen a futárszolgálatnak adja át a termék összegét.
Áraink minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően bocsájtja az Ügyfél rendelkezésére a terméket, kérjük Ügyfeleinket, hogy kizárólag abban az esetben rendeljék meg a kívánt termékeket, amennyiben a vételárat ki tudják fizetni.

Szolgáltató bankszámlaadatait a Megrendelést Visszaigazoló E-mail tartalmazza.

Az Ügyfél köteles az utalás közleményében (megjegyzés rovatában) a rendelés számát és az Ügyfél saját nevét feltüntetni a fizetés beazonosítása érdekében. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, alappal nem hivatkozhat a Szolgáltató teljesítésének elmaradására.

Felhívjuk az Ügyfeleink figyelmét, hogy kizárólag olyan összeget fizessenek ki, amit előzőleg a Webshop elektronikus rendszere közölt, illetőleg a Megrendelést Visszaigazoló E-mail tartalmazott és amelyet az Ügyfél elfogadott.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését azzal, hogy Szolgáltató teljesítési határideje csak azt követően kezdődik, hogy Ügyfél a megrendelt szolgáltatás összegét Szolgáltató részére hiánytalanul megfizette.
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
6. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló,45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén az Ügyfelet tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállásra nyitva álló határidő a terméknek az Ügyfél, általi átvételének napjától számít. A jelen pontban foglaltak nem érintik az Ügyfél azon jogát, hogy az itt meghatározott elállási jogot a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A jelen pontban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát – melyet a hivatkozott Kormányrendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozatmintán is előterjeszthet – a jelen pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.
Ha az Ügyfél a 6.1. pontban írtak szerint eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfélt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
Nem illeti meg az elállási jog Ügyfelet olyan termék esetén, mely Ügyfél személyéhez kötött, Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: személyre szabott vászonkép), továbbá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt egyéb esetekben.
Amennyiben Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
7. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a http://fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon érhetők el.

8. Panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek. Amennyiben a kapcsolattartás e-mailen keresztül történik, az e-mailen történő levélváltás a jegyzőkönyvet helyettesíti.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Amennyiben a panasz elbírálásával az Ügyfél nem ért egyet, úgy a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti Békéltető Testület eljárásának.
9. Szerzői jogok

A vaszonkreativ.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így szigorúan tilos a vaszonkreativ.hu weboldalon megjelenő webshop tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A vaszonkreativ.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos a vaszonkreativ.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a vaszonkreativ.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
A vaszonkreativ.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató
10. Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
11. Adatvédelem

Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót.

Budapest, 2019. 07. 01